The Ketchup Project

Thomas Sykora | Anne Janssens | Birte Ketting | Sjoerd Dijkstra

40% van de tomatenoogst in Kenia wordt weggegooid. Dat is zonde! Samen met de boeren maken wij er heerlijke ketchup van.

Missie

De missie van The Ketchup Project is het stimuleren van de locale economie en het realiseren van essentiële levensverbeteringen voor boerengemeenschappen in ontwikkelingslanden. Dit doen we door samen met boeren nieuwe, vernuftige businessopties met toegevoegde waarde te ontwikkelen. Het verwerken van verse landbouw producten tot ketchup of andere sauzen, vermindert landbouwverliezen en levert de boer veel meer op dan verse producten. We maken dus Sauce with a Cause!

Wij vinden het belangrijk om de extra opbrengsten direct ten goede te laten komen van de boeren en hun gemeenschap:

De extra winst van de boeren investeren we samen met de boeren en lokale organisaties in essentiële levensverbeteringen van hun gemeenschap. De verbeteringen willen we graag met de boeren en consumenten delen.

Circulair

De prijs die boeren in Kenia voor hun tomaten krijgen is soms te weinig, waardoor ze met veel tomaten blijven zitten. Verse tomaten zijn niet lang houdbaar. Door overschotten en logistieke problemen wordt wel 40% van de Keniaanse tomatenoogst weggegooid. En dat is natuurlijk echt zonde!
Wij drogen de tomaten en maken er ketchup van. Ketchup maakt tomaten lang houdbaar en levert de boeren 20x meer op dan de verkoop van verse tomaten op de lokale markt! De extra verdiensten investeren we samen met de boeren in landbouwverbeteringen en essentiële ontwikkelingen van hun lokale gemeenschap.

groeien


Wij werken er de komende jaren aan om meer tomatenboeren bij de ketchupproductie aan te laten sluiten en zo dezelfde kansen te geven. Na de ketchup volgen er andere sauzen. Misschien wel een mangochutney uit Sri Lanka?
We werken aan groei in Europa en in de lokale markt, zodat we in 2020 onze doelen kunnen behalen. We willen dan hogere en stabielere inkomsten voor minimaal 10 boerencoöperaties met 3000 mensen in hun gemeenschap. We willen verduurzaming van de landbouw, water- en energievoorziening van deze 10 coöperaties, evenals voldoende spaargeld voor essentiële levensverbeteringen van hun gemeenschap (scholing, ziektekosten en huizenbouw). Bovendien willen we een transparante leverketen en administratie, ook voor de consument.

The ketchup project producten