Recht wordt rond

Lineair produceren en consumeren is niet meer van deze tijd. We zijn toe aan rond. Toe aan een nieuw economisch systeem: de circulaire economie. In de circulaire economie wordt de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. Duurzame ondernemers zijn belangrijke aanjagers van dit nieuwe economische systeem. Zij zijn gedreven, geloven in een duurzame toekomst én werken aan innovatieve producten. Producten die de kringloop rond maken. Daarmee maken zij een nieuwe manier van consumeren mogelijk voor zowel de consument als het bedrijfsleven. Shop niet recht, shop rond!

Samen sterk

Wij geloven dat de transitie naar de circulaire economie niet kan zonder gedreven ondernemers die geloven in een wereld waarin afval niet bestaat. En deze ondernemers kunnen op hun beurt weer niet zonder elkaar. Daarom zijn Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), VerdraaidGoed en Het Groene Brein begonnen met het bundelen van krachten van circulaire ondernemers. LoopedGoods verbindt hen, want samen staan we sterker! Het is tijd voor circulaire producten in de spotlights. LoopedGoods maakt zich daar hard voor.

Circulair shoppen

Wij vertellen het verhaal van circulaire start-ups en scale-ups uit Nederland en Vlaanderen. Dit is hun podium. Met LoopedGoods hebben we al hun producten op één plaats verzameld. Zo maken we het consumenten en bedrijven gemakkelijk om duurzaam te shoppen. Doordat we de producten ook echt op één centrale plek op voorraad houden, kunnen we alles in één keer versturen en maken we het transport zo duurzaam mogelijk. Op onze verzendlocatie pakken mensen met een verstandelijke beperking alle producten met liefde in. Ook zij helpen ons een stapje verder naar een nieuwe economie.

Partners

Een circulaire economie realiseren heb je niet zo 1, 2, 3 voor elkaar. Dit is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het stimuleren van circulair inkopen kun je alleen voor elkaar krijgen door met partijen samen te werken.

LoopedGoods zet de circulaire ondernemers van Nederland niet in haar eentje op de kaart. Deze partners leveren een bijdrage aan de doelstellingen van LoopedGoods. Lees hieronder wat deze partijen doen.

VerdraaidGoed - Maakt waardeloos weer waardevol

VerdraaidGoed
maakt waardeloos weer waardevol

VerdraaidGoed bedenkt in opdracht van bedrijven toepassingen voor waardeloos geworden materiaal. Wij analyseren reststromen, ontwikkelen producten én realiseren die ook. Dit doen we op creatieve en sociale wijze, met vindingrijke ontwerpers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast heeft VerdraaidGoed 2 reststroom-specifieke spin-offs. Onder de naam Beat the Bag werkt zij aan de verwerking van reclamedoeken en met Coffee Based zet ze de koffie-keten op zijn kop door meer waarde uit koffie-afval te halen.

SMO
Netwerk organisatie

SMO is al ruim 45 jaar de trusted third party voor overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Als onafhankelijke partij signaleert SMO complexe vraagstukken en identificeert gedeelde maatschappelijke ambities. In het Circulaire Economie Lab werkt het SMO samen met partners uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en wetenschap om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. SMO begeleidt en coacht circulaire start-ups en scale-ups, stimuleert samenwerkingen en organiseert evenementen rondom circulaire economie. Want een circulaire economie versneld realiseren, doen we samen!

Het Groene Brein
Netwerk van wetenschappers

Met een netwerk van 120 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten richting de nieuwe economie. Enerzijds worden ondernemingen individueel ondersteund door antwoorden te zoeken op vragen op sectorniveau. Anderzijds wordt er gewerkt aan het realiseren van de juiste randvoorwaarden voor de nieuwe economie door toepasbare kennis te genereren, toekomstbestendig onderwijs te realiseren en systeemveranderingen na te streven die leiden tot een duurzaam economisch systeem.

Nudge
consumenten platform

Nudge is een bedrijf met een missie: wij willen blijvende gedragsveranderingen realiseren bij individuen en organisaties op het gebied van klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. Dat doen we door hen te betrekken bij projecten en campagnes die op prikkelende wijze ander gedrag stimuleren. Niet alleen bedenken wij die projecten; we voeren ze ook uit. Wij geloven dat elke duurzame verandering telt en dat veel kleine duwtjes uiteindelijk tot grote sprongen voorwaarts leiden. 

nederland cirulair
matchmakingplatform voor circulaire ondernemers

Circulairondernemen.nl is de online community van het programma Nederland circulair!. Dit programma stimuleert mensen en organisaties om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren. Behalve de community organiseren we ook praktische activiteiten en bieden we handige tools om het bedrijfsleven ‘circulair’ verder te helpen.

Overige partners

Locaties met Meerwaarde